Utvikler

 • Location:
  Kristiansand S, Norway
 • Employment type:
  Permanent

Utvikler 

Vi trenger kreative hoder! 

Vi i HMH bygger produkter som automatiserer og digitaliserer manuelle arbeidsprosesser offshore. Du blir med på å gjøre verdens største kilde til energi sikrere, mer effektiv og mer bærekraftig.  

I digitaliseringsavdelingen i HMH finner du kombinasjonen av en start-up internt i firmaet, en global organisasjon, og muskler til å investere.
Du får mulighet til å utvikle konsepter og prosesser fra idé til produkt, der den globale organisasjonen tilrettelegger for at du jobber inn ny teknologi parallelt med gammel historie.
Disse nye digtale produktene gir oss også muligheter inn mot det grønne skiftet. 

HMH involverer deg som utvikler i hele prosessen, fra idè til ferdig produkt.
Vi bygger produkter i tett samarbeid med kunder, og sammen med andre utviklere i et tverrfaglig in-house team, får du lov til å bidra i hele denne prosessen.  

 
Hos oss vil du jobbe med flere teknologier, som: TypeSkript, React, DotNet Core, C#, og GraphQL.
Her skjer det alltid endringer, så du må være god til å navigere, samt finne gode løsninger.
Det er stor grad av frihet i hvordan vi løser problemer og vi jobber agilt for å utvikle løsninger som funker for brukerne.
Som utvikler hos oss er du først og fremst en problemløser.  
 

Dette er våre teknologier, som du vil bli god på: 

 • Utvkling i C#, typeskript, react 
 • DevOps tankesett og rammeverk 
 • DotNet Core 
 • RabbitMQ 
 • GraphQL 
 • Docker og WebSockets  

I HMH finner du stor variasjon i alder, utdannelse, kjønn, kulturer og interesser.
Spør du en kollega om hvordan hverdagen er, så vil svaret være at alle bidrar med innsats, ideer og humør, og vi jobber mot et felles mål hver dag.
Vi sitter aldri og venter på nye ideer, og vi bruker hverandre der vi er best. Vi er et sosialt team som har det gøy sammen.
Vi jobber tverrfaglig og tett på operasjon og systemer i sanntid. Vi står for stabilitet, forutsigbarhet, langsiktighet og eierskap.
Produktene er unike i en bransje som har startet sin bærekraftsvending. 

 
Som utvikler og menneske må du være nysgjerrig, like å utfordre og å prøve ut nye ting: 

 • Du holder deg oppdatert på den nyeste teknologien 
 • Du finner glede i kunnskapsdeling og er åpen for å lære av andre 
 • Du liker å bli utfordret – og å utfordre andre til å finne de beste løsningene 
 • Det er supert om du også setter pris på sosiale og faglige diskusjoner, for de gjør vi! 

Vi beveger oss mot sky, og kunnskap om skybaserte løsninger er et pluss 

Hvorfor du skal velge oss: 

Vi bygger alt fra start og ser sluttresultatet vi leverer. Tilfredsstillelsen ligger i å kunne se at det faktisk fungerer ute hos kunde, og at det du har bidratt til beriker hele arbeidsprosessen.
I de tekniske utfordringene ligger det mulighet for fotavtrykk og ansvar. Du har stor fleksibilitet i hverdagen din og vi vet viktigheten av balanse mellom arbeid og fritid.
Du vil bli sett, hørt og utfordret. 

Vi lander store kontrakter fordi vi har de beste produktene! 

 
Ved siden av de typiske tingene som pensjon, forsikring og gratis parkering, har vi også: 

 • Tilgang til eksperter fra vår sterke multidisipline historie 
 • Kolleger som har lang fartstid i bedriften og i bransjen sammen med unge og nyutdannede  
 • Du vil jobbe i et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø

HMH er en ledende global leverandør av førsteklasses løsninger og tjenester designet for å tilby våre verdsatte kunder det tryggere, mer effektive og pålitelige alternativet.
Vår visjon innebærer en enestående forpliktelse til kvalitet og store økonomiske fordeler for våre kunder og interessenter.
HMH har et globalt spenn som dekker fem kontinenter med kontorer i 16 land.
HMH er en foregangsselskap innen utvikling og levering av automatisering og digitale løsninger for våre kunder innen boreteknologi for å støtte deres bestrebelser på å forbedre effektiviteten og ikke minst  miljø-fotavtrykket.

Ledet av våre strålende team av ingeniører, er vi forpliktet til å aktivt utforske muligheter i andre bransjer.
For oss betyr dette nye muligheter og utfordringer som vi må løse sammen med kundene vår.
For å gjøre dette trenger vi kreativitet og gode hoder.

HMH har som mål og inkludere et likestilt arbeidsliv, og vi er sertifisert av Likestilt Arbeidsliv.
Vi oppfordrer derfor all kvalifiserte kandidater til å søke. 

Hvis du mener at du er kvalifisert for denne utfordringen, ønsker vi at du søker online innen 04.02.2023
Dersom du har spørsmål i forbindelse med stillingen er du velkommen til å kontakte:

Liv Iversen-Heath, Senior Recruitment Advisor, NES Advantage på tlf:  90 96 85 08 / E-post liv.heath@nesfircroft.com 

NES Advantage Solutions er HMHs globale leverandør av rekrutteringstjenester med ansvar for faste og midlertidige bemanningstjenester.